תחומי עיסוק

תחומי עיסוק
קליין שירותי בטיחות אש מספקת מערך מקיף של שירותי בטיחות למשרדי אדריכלים וחברות קבלניות. הניסיון והמוניטין שהצטברו בחברה, מאפשרים מתן שירותי ייעוץ, הדרכה ופיקוח המותאמים במדוייק לצרכי הלקוח, לצד קיצור משמעותי של תהליכי העבודה מול הרשויות.

קליין שירותי בטיחות מציעה ללקוחותיה:
שירותי ייעוץ בתחום בטיחות אש
:: תכנון מערך בטיחות האש במבנים משלבי התכנון הראשונים.
:: הכנת נספחי בטיחות ואישורם ברשויות הכיבוי.
:: השתתפות בצוותי תכנון ומתן מענה לפניות המתכננים.
:: פתרון סוגיות נקודתיות מול רשויות הכיבוי.
:: ליווי פרויקטים מהתכנון הראשוני ועד לקבלת טופס 4.
:: עריכת סקרי סיכונים במבנים קיימים.
:: כתיבת נהלי עבודה ופרוגראמות בטיחות אש.

שירותי ייעוץ בתחום בטיחות בעבודה
:: אבחון, זיהוי וניהול סיכונים בתהליכים התפעוליים והארגוניים.
:: ערכית סקרי סיכונים ובניית תוכנית בטיחות בארגון.
:: פיקוח והדרכת עובדים בהתאמה לנהלי הבטיחות ולדרישות הלקוח.
:: השמת ממוני בטיחות חוץ – ארגוניים.
:: ליווי שוטף של הארגון בתחום בטיחות בעבודה.

מתן שירותי ייעוץ וחוות דעת מומחה, לרבות הופעה בבתי משפט